Existentiellt perspektiv

Det existentiella perspektivet med tilltro till den egna förmågan och det egna ansvaret att leva väl genomsyrar hela verksamheten. Det existentiella samtalet erbjuder tillfälle att bli varse och se på sina val, värdegrund och potential att leva sann mot sig själv inom de ramar livet ställer med möjligheter och begränsningar.

Friedrich Nietzsche ska ha konstaterat att livet öppnar sig för dig hela tiden.
Frågan är vad du kan ta emot?
Hur vill du möta världen och förvalta livet? Vad vill du ge tillbaka?

Ett barn på en gunga fäst under ett träd med orangea blad.

Viktor Frankl

Vårt perspektiv på livet är vår slutliga och ytterliga frihet.